Lexus i Brinkebergskulles sluss

Lexus i Brinkebergskulles sluss

Lexus i Brinkebergskulles sluss

Lotsen har med imponerande precision navigerat in kemtankern Lexus i Brinkebergskulles sluss en vacker vinterdag. Man blir lika imponerade varje gång över hur de stora fartygen med största precision placeras i slussarna. Lexus är 87,8 meter lång och 13,4 meter bred och med dom måtten är inte många decimeter till godo i dagens slussar. Fartyg som precis får plats i dagens slussar från 1916 brukar kallas vänermax. Sjöfarten är av största betydelse för många företag runt Vänern och trafiken skulle behöva växa. Dagens slussar beräknas ha nått sin tekniska livslängd 2030. Nya och större slussleder är under planering och det är bråttom att komma igång då det är ett omfattande och tidskrävande arbete att bygga sex slussar och nya slussleder i Trollhätte kanal . Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/250 s och f/5,0