Lotus och Eken

Lotus och Eken

Lotus och Eken

Gas- och kemitransportfartyget Lotus passerar det vid kajen förtöjda torrlastfartyget Eken i Vänersborgs hamn. Även om vänertrafiken är ganska omfattande är det inte varje dag som två så stora fartyg befinner sig i Vänersborgs hamn. Eken har lossat sin last i Vänersborgs hamn och Lotus har lossat sin last i Karlstad. Vänersborgs hamn ligger strategiskt placerad där Trollhätte kanal möter Vänern och nära större riksvägar. Hamnen hanterar i första hand bulkvaror, det vill säga varor som transporteras utan att vara förpackade. För att hantera bulkvarorna finns en spårbunden lyftkran i hamnen med en lyftkapacitet på 10 ton. Hamnen begränsas på bägge sidor av broar, i norr landsvägsbron Dalbobron och i söder järnvägsbron Tyska bron. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/400 s och f/6,3