Järnvägsbroarna i Vargön

Järnvägsbroarna i Vargön

Järnvägsbroarna i Vargön

Två likadana järnvägsbroar sträcker sig över Göta älv vid Vargön. De nuvarande järnvägsbroarna vid Vargön är från 1947 och den östra (den övre) ersatte då den så kallade Stålbron, konstruerad av järnvägspionjären och majoren Claes Adelsköld. Stålbron tillkom i mitten av 1860-talet för att järnvägen Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnväg, UVHJ, skulle kunna ta sig över Göta älv. Den västra kanalfåran (den hitersta), Sjöbodakanalen, tillkom senare och i samband med brobygget 1947 byggdes en ny bro över den kanalen. Sjöbodakanalen byggdes i början av 1930-talet för att kunna reglera Vänern. En bit norr om bron finns en stor höj- och sänkbar lucka, som kan användas för att reglera vattenflödet i Sjöbodakanalen. De båda nuvarande broarna är tillverkade av Kockums i Malmö. Här finns fler järnvägsbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/8,0