Kinne vid Ströms sluss

Kinne vid Ströms sluss

Kinne vid Ströms sluss

Sent på eftermiddagen har lastfartyget Kinne kommit fram till Ströms sluss och glider snart in i den första av sex slussar i Trollhätte kanal. Fartyget är fullastad med vägsalt och ligger djupt i vattnet. Klaffarna på Lilla Edetbron har precis sänkts efter fartygets passage och biltrafiken på bron är åter igång. Kinne är på väg till Otterbäcken och Karlstad med sin last. När fartyget kommer fram till Vänern ligger det 44 meter högre än det gör nu och är efter de sex slussarna i nivå med Vänerns vattenyta. Kinne tillhör den kategori båtar man ibland benämner Vänermax på grund av sin storlek. Med sin längd på 89 meter och en bredd på 13,35 meter är fartyget i princip så stor som dagens slussar klarar av men nya och större slussar är under planering. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/200 s och f/3,5