Kinne vid Ströms sluss

Kinne vid Ströms sluss

Kinne vid Ströms sluss

Sent på eftermiddagen har lastfartyget Kinne kommit fram till Ströms sluss och glider snart in i den första av sex slussar i Trollhätte kanal. Fartyget är fullastad med vägsalt och ligger djupt i vattnet. Klaffarna på Lilla Edetbron har precis sänkts efter fartygets passage och biltrafiken på bron är åter igång. Kinne är på väg till Otterbäcken och Karlstad med sin last. När fartyget kommer fram till Vänern ligger det 44 meter högre än det gör nu och är efter de sex slussarna i nivå med Vänerns vattenyta. Kinne tillhör den kategori båtar man ibland benämner Vänermax på grund av sin storlek. Med sin längd på 89 meter och en bredd på 13,35 meter är fartyget i princip så stor som dagens slussar klarar av men nya och större slussar är under planering. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/200 s och f/3,5
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Baltic Sailor vid Lilla Edetbron

Baltic Sailor vid Lilla Edetbron

Baltic Sailor vid Lilla Edetbron

Det drygt 82 meter långa lastfartyget Baltic Sailor håller på att passera Lilla Edetbron och fortsätter nu resan söderut i Göta älv. Ströms sluss i Lilla Edet är den sydligast slussen i Trollhätte kanal och fartyget har nu sänkts sammanlagt cirka 44 meter från Vänerns yta i kanalens sex slussar. Baltic Sailor har varit i Lidköping och lossat sin last av gödning och är nu på väg till Wismar i Tyskland. Lilla Edetbron förbinder kommunens västra och östra delar med varandra. Bron sträcker sig över Trollhätte kanal och Göta älv och invigdes 1985 då den ersatte en bro norr om slussen. Det är en dubbelklaffbro med en spännvidd på 34 meter och en konstruktionslängd på 407 meter. Den har en segelfri höjd på 10 meter och brons klaffar regleras med ett elhydraliskt maskineri. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med  EF 24-70 f/2,8, 1/320 s och f/7,1
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)