Full fart på vattnet i Trollhättefallen

Full fart på vattnet i Trollhättefallen

Full fart på vattnet i Trollhättefallen

Vattnet forsar fram i rasande fart i fallen i Trollhättan och man skulle nästan kunna tro att Fallens dagar tidigarelagts till mitten av april. Normalt flyter väldigt lite vatten fram i flodfåran under Oscarsbron och vattnet leds istället genom vattenkraftverkens turbiner men när vattenståndet i Vänern är allt för högt måste en viss avtappning ske. Vattenkraftverket i Vargön reglerar normalt vattennivå i Vänern men det räcker för tillfället inte till så nu måste även vatten i Trollhättan ledas förbi turbinerna. Vattenkraft sägs ju vara en förnybar energikälla men när man inte fullt ut tar tillvara den potential som finns i form av stora vattenmängder utan energin dumpas utan att kunna användas för energiproduktion blir man minst sagt konfunderad hur man tänker. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/400 s och f/10