Vinter vid Brinkebergskulle

Vinter vid Brinkebergskulle

Vinter vid Brinkebergskulle

Träden vid Brinkebergskulle gnistrar av dekorativ rimfrost efter den senaste köldknäppen. Marken täcks helt av snö och vinterlandskapet är nästan fulländat. Solen står lågt på himlen och bara de översta delarna av de högsta träden träffas av solstrålarna från det varma ljuset. Väntbryggan på den högra sidan av kanalen har också fått sin del av snö. Här kan fartyg tillfälligt lägga till i väntan på att slussen blir ledig. I Karls grav flyter det flak av drivis men inget som hindrar sjöfarten. Sjöfarten pågår alla tider på dygnet och 365 dagar om året. Vid behov ser isbrytare till att farleden går att trafikera även om det blir ännu kallare. Slussen i Brinkebergskulle ligger för tillfället tom och väntar på nästa fartyg som skall passera norrut eller söderut. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/80 s och f/8,0