Ingrid B vid Brinkebergskulle

Ingrid B vid Brinkebergskulle

Ingrid B vid Brinkebergskulle

Lastfartyget Ingrid B har precis slussat klart i Brinkebergskulle och fortsätter nu genom den grävda kanalen Karls grav. Karls grav förbinder Göta älv i söder med Vänerviken Vassbotten i norr. Fartyget ligger djupt i vattnet och man ser knappt det röda skrovet. Ingrid B är lastad med vete och skall lossa sin last i Lidköping vars hamn är inriktad på jordbruksprodukter och fasta bränslen. Fartyget Eken är också på väg mot Lidköping under dagen och det ligger bara några sjömil efter Ingrid B i Trollhätte kanal. När Ingrid B passerat Vassbotten väntar passage genom Vänersborgs hamn och efter det passeras Dalbobron. På andra sidan Dalbobron möter lotsbåten från Vänersborg upp och ett lotsbyte sker. Vänerlotsen tar nu över fram till slutdestinationen i Lidköping. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/160s och f/8,0