Ensam i Brinkebergskulles sluss

Ensam i Brinkebergskulles sluss

Ensam i Brinkebergskulles sluss

Även mindre båtar har ett behov av att förflytta sig med hjälp av slussarna i Trollhätte kanal. Den bara några meter långa gummibåten har gott om plats i Brinkebergskulles sluss och behöver inte trängas med andra båtar. Gummibåten har hela slussen bara för sig själv och det är kanske så det kan bli i slutet av säsongen. Efter slussen i Brinkebergskulle väntar Karls grav, Vassbotten och passage genom Vänersborgs hamn. Därefter öppnar sig Vänern för ekipaget och det är bara att välj mål efter tycke och smak. Slussen i Brinkebergskulle ingår i Trollhätte kanal och ligger i den södra delen av den grävda kanalen Karls grav. Den grävda kanalen förbinder Göta älv i sydost med Vänerviken Vassbotten i nordväst. Nuvarande sluss är från 1916 och det pågår som bäst planering för större slussar i Trollhätte kanal. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/100 s och f/13