Naven vid Brinkebergskulle

Naven vid Brinkebergskulle

Naven vid Brinkebergskulle

Lastfartyget Naven är fullastad med björkmassaved till Gruvöns pappersbruk i Grums och kommer strax glida in i Brinkebergskulles sluss. För någon minut sedan svängde Naven av vänster från Göta älv in i den grävda kanalen Karls grav där Brinkebergskulles sluss ligger. Längst ut på den högra bryggan står lotsen och styr med säker hand fartyget. Större fartyget måste ha en lots från Tångudden i Göteborg och genom hela Trollhätte kanal och vidare över Vänern till destinationshamnen. Flera gånger under färden byter man lots för att lotsen inte skall behöva jobba för långa pass med full koncentration och uppmärksamhet. Genom Trollhätte kanal färdas fartygen på många ställen genom trånga passager och miljökänsliga ställen därav kravet på lots genom hela resan. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/250 s och f/7,1