En sten på peneplanet

En sten på peneplanet

En sten på peneplanet

De plana berghällarna vid Nordkroken, strax utanför Vargön, bildades för mer än en halv miljard år sedan. Berghällarna består av höga bergskedjor som vittrade sönder och kvar blev det fantastiska platta landskap vi idag kan njuta av. Dom helt plana berghällarna står i bjärt kontrast till Hallebergs branta bergväggar. Här och där på de platta berghällarna ligger det stora runda stenar, som inte kan ha kommit hit på annat sätt än med hjälp av inlandsisen. De platta berghällarna har stått emot tidens tand och inte deformerats av varken väder eller vind. Däremot har isen vid den senaste istiden skapat långa isräfflor där det skapats förutsättningar för gräset att växa. I isräfflorna samlas jord och annat som gör att växtligheten här kan gro och på sina ställen ser det ut som gräset växer direkt upp ur berget. Här finns fler bilder på stenar.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/160 s och f/5,0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

En brygga i Vänern

En brygga i Vänern

En brygga i Vänern

Den låga eftermiddagssolen en dag i slutet av november ger ett varmt ljus och färgen på den gula vassen förstärks. Bryggan får nu ta en paus men det ser ut som den skulle behöva en översyn då det verkar smått vanskligt att försöka använda den. Längs ut vilar bryggan på ett betongrör men resten av bryggan står på stolpar i vattnet. Tas inte bryggan upp under vintern är risken stor att isen kan göra ganska stor åverkan på bryggan med sina enorma krafter om det blir kraftig isbildning under vintern. Bryggan ligger i en del av Vänersborgsviken i Vänern. Lite längre bort ligger fler båtar upplagda på land och några kommer säkert övervintra på plats. Det blåser bara svagt denna dag och vågorna på Vänern är blygsamma. Solen skiner från en klarblå himmel och det är några plusgrader. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/320 s och f/7,1

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Peneplan vid Nordkroken

Peneplan vid Nordkroken

Peneplan vid Nordkroken

Berg utsätts ständigt för nedbrytande krafter och när vatten fryser i bergens sprickor vittrar berget långsamt. När berg vittrar sönder och resterna avsätter sig på botten av haven tillsammans med organiskt material bildas nya berg, man säger att det sker en sedimentering. Vid Nordkroken alldeles utanför Vargön blev den en nästan helt plan urbergsyta, ett så kallat peneplan. Här kan man promenera på en flera fotbollsplaner stor plan bergsyta. Detta peneplan är grunden till stora delar av västgötaslätten runt Halle- och Hunneberg. Det plana urberget har klarat sig från att deformeras av väder och vind med undantag från de långa räfflor, som isen under istiden skapade. I bakgrunden syns Halleberg, som stupar brant i Vänersborgsviken i Vänern. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/160 s och f/16
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)