Segelbåtar vid Dalbobron

Segelbåtar vid Dalbobron

Segelbåtar vid Dalbobron

Dalbobron i Vänerborg har precis öppnats för att några segelbåtar skall kunna passera bron. Några minuter innan var bron öppen för att kemtankern Oraness skulle kunna passera. Dalbobron har en segelfri höjd på 15,5 meter så mindre båtar kan passera bron utan att den behöver öppnas. Bron går över trafikkanalen och flera lastfartyg passerar bron varje dygn. Före Dalbobron öppnades år 1963 fanns en betydligt lägre svängbro strax söder om nuvarande bro. Den 568 meter långa Dalbobron håller på att renoveras och två körfält är avstängda under arbetet, som beräknas pågå till slutet av november i år. Dalbobron och den nu havererade järnvägsbron Tyska bron ligger på var sin sida om Vänersborgs hamn. Tyska bron beräknas vara ur funktion i ungefär 1,5 år! Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med 24-70 f/2,8, 1/640 och f/8,0