Goliath och Kanalia vid Olidebron

Goliath och Kanalia vid Olidebron

Goliath och Kanalia vid Olidebron

Den blå bogserbåten Goliath drar den lika blå pråmen Kanalia genom Bergkanalen och håller precis på att passera gång- och cykelbron Olidebron. Ombord på Kanalia finns en låglastare med sexton hjulaxlar, som är lastad med en maskin av något slag. Bakom Kanalia går bogserbåten Luto och ser till att aktern på pråmen styrs på rätt sätt. Ekipaget kommer att fortsätta med sin last till Lidköpings hamn. Olidebron förbinder Åkerssjövägen med Kyrkbrovägen och invigdes hösten 2016. Bron har en unik konstruktion och är av typen dubbelklaffbro. Den byggdes på plats och bygget tog väldigt kort tid, det tog bara 9 månader att få den på plats och i bruk. När den byggdes ställdes krav på att den skulle smälta in i miljön, vara byggd i stål samt ha dubbelklaffar. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med 24-70 f/2,8, 1/800 s och f/10