Amadeus Gold vid Brinekbergskulles sluss

Amadeus Gold vid Brinekbergskulles sluss

Amadeus Gold vid Brinekbergskulles sluss

Lotsen styr med säker hand in fartyget Amadeus Gold i Brinkebergskulles sluss. Det finns gott om marginal i sidled då fartyget bara är 11,3 meter brett och dagens slussar från 1916 klarar upp till 13,4 meter breda fartyg. Amadeus Gold hör hemma i Nederländerna men är nu på besök i Trollhätte kanal och kommer sedan att fortsätta resan på Vänern till destinationshamnen. Den gulklädda slussvakten är beredd på att ta emot en tross från fartyget för att säkra dess position i slussen under slussningen. När fartyget har slussat klart i Brinkebergskulle har det lyfts 6 meter upp och är nu i nivå med Vänern. De sex slussarna i Trollhätte kanal lyfter fartygen sammanlagt 44 meter från vattennivån vid utloppet av Göta älv i Göteborg. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/640 s och f/5,0