Helge i Brinkebergskulles sluss

Helge i Brinkebergskulles sluss

Helge i Brinkebergskulles sluss

När lastfartyget Helge närmar sig Brinkebergskulles sluss tror man inte att det finns en chans i världen att det stora fartyget skall få plats i slussen. På något nästan mirakulöst sätt glider det stora fartyget helt oproblematiskt in i slussen. Tack vare en duktig kapten och kompetent besättning verkar det inte ens skrapa i någonstans. Fartyget är 89 meter långt och 13,35 meter brett och är med råge vad slussen klarar av men det gör den alltså. Fartyget hör hemma i Delfzijl i Nederländerna och är på väg till Lidköping för att lossa sin last. Brinkebergskulles sluss ingår i Trollhätte kanal och nuvarande sluss stod klar 1916. Höjdskillnaden är 6 meter och ungefär 15 lastfartyg om dagen passerar slussen. Slussen är den första slussen sjöfarare träffar på när dom färdas från Vänern mot Göteborg och Västerhavet. Här finns fler sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/320 s och f/3,5