Kommunikation vid Brinkebergskulle

Kommunikation vid Brinkebergskulle

Kommunikation vid Brinkebergskulle

En av besättningsmännen på Delamar håller koll på hur nära aktern är slussporten i Brinkebergskulles sluss och rapporterar till bryggan. En annan besättningsman håller på samma sätt kontroll på hur nära fören är slussporten. Det är ett precisionsgöra att manövrera in fartyg av den här storleken i slussarna i Trollhätte kanal och det kräver ett väl utvecklat samspel. Ofta är det bara en marginal på någon meter i fören och aktern och en knapp halv meter på sidorna i slussen men marginalerna är mindre vid slussportarna, som är något mindre än själva slussen. De största fartygen har bara fem centimeter tillgodo på sidorna vid slussporten. Det råder lotsplikt längs hela Göta älv för fartyg över 60 meter och lotsen roll är att vara rådgivande men många gånger är det lotsen, med sin enorma erfarenhet, som styr in fartygen i dom trånga slussarna. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/200 s och f/6,3