Gustafs slussar

Gustafs slussar

Gustafs slussar

Några hundra meter norr om nuvarande Brinkebergskulles sluss ligger Gustavs slussar från mitten av 1700-talet, den enda kvarvarande tegelslussen. Svenskarna började drömma om en vattenväg tvärs genom landet redan på 1500-talet och man började bygga en kanal här på 1600-talet. Det var då en flottningsränna för timmer från Vassbotten vid Vänersborg söderut till Göta älv. I mitten av 1700-talet byggde man ut kanalen så även fartyg kunde trafikera den och 1752 invigdes den första slussen. Slussen var dock för liten för fartyg så en ny 50 meter lång sluss byggdes här med lokalt slaget tegel från Brinkebergskulle. Teglet var något mindre än det vi är vana vid, främst höjden. 1777 var slussen klar och nu kunde båtarna ta sig från Vänern ner till Trollhättan. Under Carl IXs tid kom tankarna på en sluss här och dom påbörjades och slutfördes under Gustav III. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/7,1